THÀNH ĐOÀN CHÍ LINH - DUY TRÌ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH THANH NIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Những năm qua, Thành đoàn Chí Linh đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện, khuyến khích đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Trong đó, không thể không kể đến vai trò dẫn dắt, định hướng, đoàn kết, giúp đỡ nhau của câu lạc bộ (CLB) thanh niên phát triển kinh tế thành phố. CLB định kỳ thường xuyên giao ban, trao đổi kinh nghiệm và kịp thời năm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các CLB thành viên để có những tư vấn, hỗ trợ kịp thời để đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế bền vững.
CLB Thanh niên phát triển kinh tế chăn nuôi gà đồi ở xã Bắc An là một trong những CLB đầu tiên được thành lập và cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả. CLB với 6 thành viên là những thanh niên tiêu biểu đã mạnh dạn đầu tư làm ăn ngay trên mảnh đất quê hương. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và dịch bệnh trên gia cầm nên việc chăn nuôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng với sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ các thành viên trong CLB vẫn duy trì hiệu quả mô hình chăn nuôi gà đồi mà mình đã lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Mô hình CLB thanh niên phát triển kinh tế đã và đang khuyến khích, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong đoàn viên, thanh niên địa phương. Cùng đó, việc duy trì những CLB này, sẽ góp phần giúp các tổ chức Đoàn cơ sở thu hút, tập hợp được đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn.
Trong thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đoàn cơ sở tích cực nắm tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong vấn đề phát triển kinh tế, dựa vào lợi thế trong sản xuất nông nghiệp tại Chí Linh để có những định hướng, tư vấn cũng như phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, kinh nghiệm... tổ chức các chương trình tham quan, học tập mô hình kinh tế trong và ngoài thành phố nhằm định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế. .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét