Thành đoàn Chí Linh: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét