Thành đoàn Chí Linh tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại xã Nông thôn mới

           
Nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong trong xây dựng đời sống văn hóa mới, thời gian qua, Thành đoàn Chí Linh đã chỉ đạo Đoàn các xã, phường trong toàn thành phố có nhiều hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống, cách giao tiếp, ứng xử, tác phong, phong cách làm việc. Đặc biệt, Thành đoàn triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào đoàn viên, thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, sạch, đẹp; văn minh trong việc cưới, việc tang và Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn, khu dân cư. Duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương.
          Nhằm chung tay góp sức cho công cuộc xây dựng đời sống văn hóa tại xã Nông thôn mới, ngày 30/7/2019 tại Hội thi "Nhịp điệu ngày hè" xã Nhân Huệ, Thành đoàn Chí Linh đã trao tặng 400 cuốn sách (bao gồm các đầu sách về khoa học, kỹ thuật, truyện cho thiếu nhi) để địa phương bổ sung vào tủ sách tại 5 thôn trên địa bàn. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của một trong các tiêu chí xây dựng làng văn hóa; Giúp nhân dân cũng như đoàn viên, thanh niên tiếp cận với kho tàng tri thức của nhân loại và phát triển văn hóa đọc mọi lúc, mọi nơi.      

Đăng nhận xét

0 Nhận xét