Chí Linh: Tổ chức chương trình Tọa đàm thanh niên với chủ đề "Vinh dự, trách nhiệm người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam" thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" giai đoạn 2018 - 2022

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét