Thị đoàn Chí Linh: Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét