Thị đoàn Chí Linh: Phối hợp tổ chức vớt rong bèo, vật cản trên các trục kênh tiêu phục vụ công tác chống úng nội đồng năm 2016

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016