Đoàn đại biểu cán bộ cấp cao Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào thăm và giao lưu hữu nghị tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét